TURUN SENIORINORSSIT RY

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

 

JÄSENET

 

Jäsenmaksun vuodelta 2019 on maksanut 204 henkilöä. Lukuun sisältyy ainaisjäsenmaksun maksaneita jäseniä 17. Yhdistyksen jäsenrekisterissä on 341 postiosoitetta ja 421 sähköpostiosoitetta, joihin lähetämme tiedotteita.

 

VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 7.2.2019 Pienessä Kirjapuodissa. Läsnä oli n. 20 henkilöä.

 

HALLITUKSEN TOIMINTA

 

Toimintavuoden aikana hallitus on pitänyt 4 kokousta.

 

Puheenjohtajana toimi Heikki Pylkkänen ja varapuheenjohtajana Riitta Vehanen.

 

Muut hallituksen jäsenet ja heille sovitut tehtävät: 

Heikki Pylkkänen jatkoi rahastonhoitajana puheenjohtajan tehtävän ohella,

Sihteerinä toimi Auli Nuotio, tosin tehtävää hoitivat muut hallituksen jäsenet Aulin työkiireiden takia.

Riitta Vehanen varapuheenjohtajana hoiti myös matkojen ja tilaisuuksien järjestelyjä,

Marjukka Lamppu-Lehtisen tehtävänä oli yhdistyksen www-sivujen ylläpito ja tiedottaminen,

Tiina Tunturi järjesti perinteiset Naantalin konserttitapahtumat.

Hannele Mustonen ja Kari Lehdonkivi hoitivat yhteyksiä Norssiin.

Tämä tehtävien jako ei ollut sitova, vaan siitä poikettiin aina tarpeen mukaan.

Asiantuntijajäseniksi kutsuttiin tarpeen mukaan muitakin yhdistyksen jäseniä.

Toiminnantarkastajana toimi Jari Lähteenmäki ja varalla Kaija Viinamäki.

 

YHTEYDENPITO JA JÄSENHANKINTA

 

Yhteyttä pidettiin pääosin sähköpostilla. Joulukirjettä ei poikkeuksellisesti postitettu,
vaan se oli luettavissa nettisivuilla, sähköpostiviestissä ja Facebookissa.

 

Yhdistyksen nettisivut sekä Facebook-sivujen päivitys tehostuivat ja tapahtumista tiedotettiin aina myös näissä. Nettisivut uudistettiin kokonaisuudessaan tekniikan osalta. Edelleen oli todettavissa aktiivisemman keskustelun tarve jäsenistön kesken kaikesta Norssiin liittyvästä, sekä henkilöistä että tapahtumista.

 

Kaikki Turun normaalikoulun kevään 2019 ylioppilaat saivat esitteen Turun Seniorinorssien toiminnasta.

 

STIPENDIT

 

Jaoimme 100 €:n stipendit lukion 1. 2. ja 3. luokkalaisille. Stipendin saajat valitsi opettajaneuvosto, mutta jakoperusteeksi toivoimme muitakin perusteita kuin keskiarvoa. Stipendin saivat Magrace Nzoko, Senni Mäki ja Tiitu Peltola.

 

50-VUOTISJUHLAA VIETTÄVIEN LAKITUSTILAISUUS

 

Seniorinorssit, jotka saivat ylioppilaslakkinsa vuonna 1969, viettivät 50-vuotisjuhlaa osallistumalla Turun Normaalikoulun lakitustilaisuuteen. Perinne aloitettiin vuonna 2011. Tällä kertaa paikalle saapui n. 15 riemuylioppilasta.

 

OHJELMA 2019 AIKANA

 

Maaliskuussa vierailimme Turun Yliopiston maantieteen laitoksella, luennoitsijana toimi professori emeritus Matti Seppälä, yo Turun normaalilyseosta 1960.

 

Toukokuussa oli vuorossa Turun kaupunginteatterissa vuoden 2018 seniorinorssin Jussi Helmisen juhlistaminen (yo 1967). Samalla saimme nauttia myös hauskasta teatteriesityksestä nimeltä Näytelmä, joka menee pieleen.

 

Kesäkuussa pääsimme jälleen Naantalin Kultarantaan kuulemaan Musiikkijuhlien konserttia.

 

Syyskuussa vierailimme kolmannen kerran Turun hautausmaalla.

 

Marraskuussa pääsimme näyttämön taakse tutustumaan teatterin toimintaan.

 

ALUMNIYHTEISTYÖ

 

Turun yliopiston alumniyhdistyksen ja Turun seniorinorssien välinen yhteistyö on ollut tiedotteiden vaihtoa. Yhteistyöstä vastasi hallituksen lisäksi Pirjopäivi Pihlanto.

 

YHDISTYKSEN JA KOULUN YHTEISTOIMINTA

 

Osallistuminen Norssin päivään seuraamalla opetusta on osoittautunut luontevaksi tavaksi tutustua nykykoulun toimintaan.

 

Norssin rehtori myötävaikutti taas suuresti siihen, että kaikki kevään ylioppilaat saivat esitteemme ja että riemuylioppilaat vuodelta 1969 saivat kutsun kevätjuhlaan.

 

KOTISIVUT JA FACEBOOK

 

Marjukka Lamppu-Lehtinen on ylläpitänyt kiitettävästi kotisivuja sekä Facebook-sivuja. Molempien merkitys tiedotuskanavana on selvästi lisääntynyt.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Toimintavuoden 2019 tulos oli 108,05. Pankkitilin saldo oli 2346,50 €.

Toimintavuoden aikana olemme tukeneet monien tapahtumien tarjoilukustannuksia yhdistyksen varoista.