TURUN SENIORINORSSIT RY

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021

JÄSENET

Jäsenmaksun vuodelta 2021 on maksanut 132 henkilöä. Lukuun sisältyy ainaisjäsenmaksun maksaneita jäseniä 17. Yhdistyksen jäsenrekisterissä on 345 henkilöä. Tiedotteita lähetämme 427 sähköpostiosoitteeseen.

 

VUOSIKOKOUS

 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 10.6.2021 Ravintola Göranissa. Läsnä oli 12 henkilöä.

 

HALLITUKSEN TOIMINTA

 

Toimintavuoden aikana hallitus on pitänyt kolme kokousta.

 

Puheenjohtajana toimi Heikki Pylkkänen ja varapuheenjohtajana Riitta Vehanen.

 

Muut hallituksen jäsenet ja heille sovitut tehtävät: 

Heikki Pylkkänen jatkoi rahastonhoitajana puheenjohtajan tehtävän ohella,

Sihteerinä toimi Auli Nuotio, tosin tehtävää hoitivat muut hallituksen jäsenet Aulin työkiireiden takia.

Riitta Vehanen varapuheenjohtajana hoiti myös matkojen ja tilaisuuksien järjestelyjä,

Marjukka Lamppu-Lehtisen tehtävänä oli yhdistyksen www-sivujen ylläpito ja tiedottaminen,

Tiina Tunturi järjesti perinteisen Naantalin konserttitapahtuman.

Hannele Mustonen ja Kari Lehdonkivi hoitivat yhteyksiä Norssiin.

Tämä tehtävien jako ei ollut sitova, vaan siitä poikettiin aina tarpeen mukaan.

Asiantuntijajäseniksi kutsuttiin tarpeen mukaan muitakin yhdistyksen jäseniä.

Toiminnantarkastajana toimi Jari Lähteenmäki ja varalla Juha Heinonen.

 

YHTEYDENPITO JA JÄSENHANKINTA

 

Yhteyttä pidettiin pääosin sähköpostilla. Joulukirjettä ei poikkeuksellisesti postitettu, vaan se oli luettavissa nettisivuilla, sähköpostissa ja Facebookissa.

 

Yhdistyksen nettisivut sekä Facebook-sivujen päivitys tehostuivat ja tapahtumista tiedotettiin aina myös näissä. Edelleen oli todettavissa aktiivisemman keskustelun tarve jäsenistön kesken kaikesta Norssiin liittyvästä, sekä henkilöistä että tapahtumista.

 

Kaikki Turun normaalikoulun kevään ylioppilaat saivat esitteen Turun Seniorinorssien toiminnasta.

 

STIPENDIT

 

Jaoimme 100 euron stipendit lukion 1., 2. ja 3. luokkalaisille. Stipendin saajat valitsi opettajaneuvosto, mutta jakoperusteeksi toivoimme muitakin kuin keskiarvoa. Palkitut olivat: Ella Moxham 1AB, Daniel Parsa 2AB ja Elsa Mioch 3AB.

 

 

50-VUOTISJUHLAA VIETTÄVIEN LAKITUSTILAISUUS

 

Perinne aloitettiin vuonna 2011. Epidemiatilanteen johdosta juhliminen oli kuitenkin edellisistä poikkeava. Tällä kertaa riemuylioppilaat eivät osallistuneet kevään yo-juhlaan koululla, 1971-kirjoittaneiden luokkakokoukset pidettiin vasta loppuvuonna.

 

OHJELMA 2021 AIKANA

 

Epidemiatilanteen johdosta lähes kaikki ohjelma jouduttiin perumaan tai siirtämään tuleville vuosille.

 

Kesäkuussa pidettiin vuosikokous ravintola Göranissa 10.6. Läsnä oli 12 norssia.

 

Lokakuussa 2.10. pääsimme vihdoin Naantalin kirkkoon kuulemaan Musiikkijuhlien konserttia. Tilaisuus aloitettiin Kahvituksella Amandiksessa.


Joulukuussa 1.12. pääsimme opastetulle kierrokselle ja tutustumaan Turun konserttitalon lavan takaiseen elämään. Samana iltana osallistuimme vielä TFO:n konserttiin.

 

ALUMNIYHTEISTYÖ

 

Turun yliopiston alumniyhdistyksen ja Turun seniorinorssien välinen yhteistyö on ollut tiedotteiden vaihtoa. Yhteistyöstä vastasi hallituksen lisäksi Tiina Tunturi.

 

YHDISTYKSEN JA KOULUN YHTEISTOIMINTA

 

Osallistuminen Norssin päivään seuraamalla opetusta on osoittautunut luontevaksi tavaksi tutustua nykykoulun toimintaan. Epidemian takia osallistuminen ei toteutunut vuonna 2021.

 

KOTISIVUT JA FACEBOOK

 

Marjukka Lamppu-Lehtinen on ylläpitänyt kiitettävästi kotisivuja sekä Facebook-sivuja. Molempien merkitys tiedotuskanavana on selvästi lisääntynyt.

 

YHDISTYKSEN TALOUS

 

Toimintavuoden 2019 tulos oli 349,60 Pankkitilin saldo oli 3164,90 €.

Toimintavuoden aikana olemme tukeneet tapahtumien tarjoilukustannuksia yhdistyksen varoista.